Starship

নজনা কথা

মঙলত এশ অভিযাত্ৰীৰ ষ্টাৰছীপ

তেওঁৰ চিন্তা অন্যতকৈ এঢাপ ওপৰত। য’ত অন্য ব্যক্তিৰ চিন্তাই আহি শেষ বিন্দু স্পৰ্শ কৰে, তেওঁৰ আকৌ সেই শেষ বিন্দুৰ পৰাই

Read More